HOME

Působím na trhu již od roku 2002 a specializuji se zejména na provádění zateplených fasád, zámkové dlažby, rekontrukce rodinných domů, ale také ostatní druhy stavebních prací.

Jsem zařazen do programu Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.